Nội Quy Nhận Lớp

ĐÁNH THỨC NIỀM VUI HỌC TẬP

TRUNG TÂM GIA SƯ KIẾN THỨC

NỘI QUY NHẬN LỚP

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

PHẢI VƯỢT QUA VÒNG TUYỂN CHỌN CỦA CHÚNG TÔI VÀ ĐƯỢC THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN VỀ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

NGOÀI VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN CÁ NHÂN VÀ BẰNG CẤP RÕ RÀNG CHO CHÚNG TÔI, BẠN CẦN SẴN SÀNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỚI PHỤ HUYNH, HỌC VIÊN ĐỂ CHỨNG MINH NĂNG LỰC CỦA MÌNH

THÔNG TIN RÕ RÀNG

PHẢI LUÔN ĂN MẶC CHỈNH TỀ, ỨNG XỬ VĂN MINH, CHUẨN MỰC, ĐÚNG GIỜ, NHIỆT TÌNH VÀ KIÊN NHẪN TRONG VIỆC GIẢNG DẠY

TÁC PHONG CHUYÊN NGHIỆP

NẾU CÓ BẤT KỲ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI VIỆC DẠY KÈM, ĐỪNG NGẠI LIÊN LẠC NGAY VỚI TRUNG TÂM ĐỂ GIẢI QUYẾT

0976 046 095