GIA SƯ CẦN BIẾT

TRUNG TÂM GIA SƯ KIẾN THỨC

ĐÁNH THỨC NIỀM VUI HỌC TẬP

0906 921 743

GIA SƯ CẦN BIẾT

2

MINH BẠCH

XUẤT TRÌNH HỒ SƠ BẰNG CẤP CHO PHỤ HUYNH HỌC VIÊN KHI ĐƯỢC YÊU CẦU

3

RIÊNG TƯ

ĐẢM BẢO QUYỀN RIÊNG TƯ CÁ NHÂN, THÔNG TIN CỦA PHỤ HUYNH, HỌC VIÊN ĐƯỢC GIỮ KÍN, KHÔNG CÔNG KHAI VỚI BẤT KỲ LÝ DO GÌ

6

ĐỒNG HÀNH

LUÔN LUÔN TRAO ĐỔI VỚI PHỤ HUYNH VỀ TÌNH TRẠNG CỦA HỌC SINH ĐỂ KỊP THỜI THAY ĐỔI CÁCH GIẢNG DẠY SAO CHO HIỆU QUẢ NHẤT

5

TRAO ĐỔI

LUÔN LUÔN LẮNG NGHE HỌC SINH HỌC VIÊN, ĐỂ CHẮC CHẮN RẰNG HỌ HIỂU BÀI VÀ CẢM THẤY HÀI LÒNG VỚI CÁCH DẠY CỦA MÌNH

1

CHUẨN MỰC

CƯ XỬ CHUẨN MỰC, VĂN MINH, ĐI DẠY ĐÚNG GIỜ, KHÔNG LÀM VIỆC RIÊNG TRONG GIỜ DẠY HỌC

4

PHƯƠNG PHÁP SƯ PHẠM

TỚI VĂN PHÒNG TRUNG TÂM, TRAO ĐỔI VỀ THÔNG TIN CỤ THỂ CỦA LỚP DẠY VÀ LÊN KẾ HOẠCH DẠY HIỆU QUẢ NHẤT